Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch tham gia hoạt động tham vấn tại cơ sở Nha Trang tháng 11/2018

Ngày Thứ Buổi Giờ Nội dung Ngành Khóa Số
lượng
Phòng Giảng
viên
11/29/2018 5 Sáng 7h30-11h00 Kỹ năng học tập hiệu quả tại môi trường ĐH Tôn Đức Thắng Marketing  22 79 A304
Xuân
Hướng
Nhà hàng KS  22 65
Chiều 13h00-16h30 Kỹ năng học tập hiệu quả tại môi trường ĐH Tôn Đức Thắng Luật  22 66 A304
Ngôn ngữ anh  22 67
Kế toán  22 51
16h30-17h30 Tham vấn trực tiếp cá nhân theo nhu cầu sinh viên        A005
11/30/2018 6 Sáng 7h30-11h00 Kỹ năng quản trị cảm xúc bản thân Marketing  22 79 A304
Nhà hàng KS  22 65
Chiều 13h00-16h30 Kỹ năng quản trị cảm xúc bản thân Luật  22 66 A304
Ngôn ngữ anh  22 67
Kế toán 22 51
16h30-17h30 Tham vấn trực tiếp cá nhân theo nhu cầu sinh viên        A005

Ghi chú:  Tất cả SV Khóa 22 phải tham gia hoạt động tham vấn,
                Những SV khóa 21 trong năm học 2017-2018 chưa tham gia buổi tham vấn nếu không có lịch học trong 2 ngày
                29-30/11/2018 đăng ký tham gia gửi cho Lớp trưởng. Lớp trưởng tổng hợp gửi cho cô Dịu trước ngày 21/11/2018.