Nhảy đến nội dung
x
Tọa đàm chuyên đề "Phòng chống tội phạm công nghệ cao"
Buổi tọa đàm chuyên đề "Phòng chống tội phạm công nghệ cao" đã diễn ra lúc 14:00 ngày 2/4 vừa qua, tại phòng A107 Đại học Tôn Đức Thắng cơ sở Nha Trang.
Tọa đàm "Phòng chống diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ" và "Phòng chống ma túy"
Tọa đàm "Phòng chống diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ" và "Phòng chống ma túy"
Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm làm việc tại doanh nghiệp
Sáng ngày 12/01/2021, tại Hội trường Đại học Tôn Đức Thắng Cơ sở Nha Trang, chương trình giao lưu "Chia sẻ kinh nghiệm làm việc tại doanh nghiệp" đã được tổ chức.