Nhảy đến nội dung
x
Chương trình thay lời muốn nói với chủ đề “Đứng dậy và bước đi”
Hòa mình vào không khí của cả nước chào mừng ngày Truyền thống Học sinh Sinh viên Việt Nam (09/01/2020), Thư viện đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) cơ sở Nha Trang phối hợp với Phòng Công tác Học sinh Sinh viên tổ chức chương trình Thay lời muốn nói với chủ đề “Đứng dậy và Bước đi”
Subscribe to Thay lời muốn nói