Nhảy đến nội dung
x

Marketing

1. Giới thiệu ngành

      Chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị Marketing cung cấp các kiến thức nền tảng về Marketing và các kỹ năng chuyên môn cần thiết như nghiên cứu thị trường, xây dựng và phát triển các mối quan hệ khách hàng, thiết kế chương trình phân phối sản phẩm, tổ chức phân phối sản phẩm, định giá sản phẩm, quảng bá thương hiệu, tổ chức sự kiện,… để vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào các hoạt động Marketing cụ thể tại tổ chức.

      Chương trình học mang tính sáng tạo có tính tương tác cao với các doanh nghiệp, sinh viên có cơ hội tích luỹ kinh nghiệm thực tiễn thông qua các đợt thực tập tại doanh nghiệp, các đề án và các buổi hội thảo chuyên ngành được tổ chức thường xuyên.

2. Chương trình đào tạo

 • Ngành: Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị Marketing
 • Mã ngành: 7340101M
 • Nội dung chương trình đào tạo
STT Khối kiến thức Số tín chỉ Chi tiết các môn học/học phần
1 Kiến thức giáo dục đại cương:  38 tín chỉ
1.1 Môn lý luận chính trị, pháp luật 12 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của  Đảng Cộng sản Việt Nam, Pháp luật đại cương.
1.2 Tiếng Anh 15 Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Tiếng Anh 3
Lưu ý:
SV không đạt đầu vào Chương trình Tiếng Anh phải học thêm các phần Tiếng Anh bổ sung tùy năng lực, gồm có Tiếng Anh dự bị 1, 2, 3
SV phải đạt được chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo quy định
1.3 Cơ sở tin học 4 Cơ sở tin học 1, cơ sở tin học 2 và dự thi chứng chỉ MOS về MS.Word, Excel
1.4 Khoa học tự nhiên 3 Toán kinh tế
1.5 Kỹ năng hỗ trợ 4 Phương pháp học đại học, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng phát triển bền vững
1.6 Giáo dục thể chất   Bơi lội và 04 tín chỉ tự chọn về Giáo dục thể chất trong 15 môn GDTC
1.7 Giáo dục quốc phòng   Gồm 03 học phần GDQP
2 Kiến thức giáo dục chuyên ngành: 93 tín chỉ
2.1 Kiến thức cơ sở 29 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Chuyên đề định hướng nghề nghiệp - Marketing, Thống kê trong kinh doanh và kinh tế, Nguyên lý kế toán, Nguyên lý quản trị, Luật công ty, Nguyên lý Marketing, Thương mại điện tử
2.2 Kiến thức ngành 64  
  Các môn chung và môn bắt buộc 51 Hành vi khách hàng, Marketing dịch vụ, Thực hành chuyên môn 1, Thực hành chuyên môn 2, Luật hợp đồng, Quản trị văn phòng, Quản trị tài chính, Quản trị nguồn nhân lực, Thực hành chuyên môn 3, Chiến lược Marketing, Đàm phán thương lượng trong kinh doanh, Đạo đức kinh doanh trong môi trường toàn cầu
Nghiên cứu Marketing, Quản trị Marketing, Marketing toàn cầu, Quản trị bán hàng, Quản trị thương hiệu, Truyền thông Marketing tích hợp.
Các môn học tự chọn 3 Tiếp thị công nghệ số, Quản trị bán lẻ.
Tập sự nghề nghiệp 2 - SV thực hiện từ 2- 4 tháng làm việc tập sự tại doanh nghiệp như một nhân viên.
- Thi kỳ thi kỹ năng thực hành chuyên môn.
Môn tốt nghiệp 8 SV làm khóa luận hoặc tham gia học các môn thay thế tốt nghiệp.


3. Chuẩn đầu ra

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Marketing) sẽ đạt được các kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp quan trọng như sau:

 • Kỹ năng tin học: Chứng chỉ tin học MOS quốc tế (750 điểm); Vận dụng thành thạo các ứng dụng tin học trong công việc; sử dụng tốt các phần mềm hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học quản trị (SPSS, EVIEWS…).
 • Kỹ năng ngoại ngữ: IELTS 5.0 (hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương)
 • Kỹ năng mềm: Kỹ năng viết và trình bày; kỹ năng giao tiếp: có khả năng thuyết trình; khả năng giao tiếp, giao dịch với các đối tượng khác nhau; Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm; khả năng xây dựng và phát triển mối quan hệ với tập thể; – Kỹ năng đàm phán thương lượng;
 • Kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp:
  • Hiểu, biết và ứng dụng tốt các lý thuyết quản trị marketing và các phương pháp nghiên cứu vào thực tiễn: Kiến thức chuyên sâu về marketing; Khả năng ứng dụng lý thuyết nhằm giải quyết các vấn đề trong công tác quản trị, marketing, bán hàng, của doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu; Khả năng hoạch định và thực hiện các kế hoạch, chương trình marketing.
  • Khả năng phân tích, đánh giá các vấn đề marketing đang diễn ra trong thực tiễn doanh nghiệp nhằm nghiên cứu, phát hiện ra các cơ hội và thách thức tiềm ẩn mà doanh nghiệp đang và sẽ gặp phải;
  • Khả năng tự học tập nâng cao kiến thức phục vụ công tác chuyên môn.

4. Triển vọng nghề nghiệp

      Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị Marketing có cơ hội được nhận vào các vị trí tuyển dụng hấp dẫn như:

 • Chuyên viên bán hàng, quản lý bán hàng tại các công ty trong và ngoài nước;
 • Chuyên viên marketing, Chuyên viên nghiên cứu thị trường, phân tích khách hàng;
 • Quản lý bán hàng tại các công ty hàng tiêu dùng, công ty bán lẻ, các tập đoàn kinh doanh lớn tại Việt Nam và khu vực;
 • Các nhà quản lý, tổ chức sự kiện lớn tại Việt Nam;
 • Chuyên viên thương hiệu, quản lý thương hiệu tại các công ty và tập đoàn hàng đầu Việt Nam.

NÉT ĐẸP SINH VIÊN KHOA QTKD – CƠ SỞ NHA TRANG