Nhảy đến nội dung
x

Lịch học tuần 5 (từ ngày 04-08/09/2018) Khóa 22

Sinh viên khóa 22 xem lịch học tuần 5 tại đây.

Danh sách nhóm tin học khóa 22:

MSSV Họ lót Tên Lớp Ngành Nhóm tin học
01800316 Nguyễn Thị Kim Cương 18000161 Ngôn ngữ Anh 160
01800322 Nguyễn Thị Châu Ngân 18000161 Ngôn ngữ Anh 160
01800323 Phạm Thị Bích Ngọc 18000161 Ngôn ngữ Anh 160
01800325 Trương Ngọc Nữ 18000161 Ngôn ngữ Anh 160
01800329 Trần Thị Kim Thanh 18000161 Ngôn ngữ Anh 160
01800386 Hoàng Ngọc Anh 18000161 Ngôn ngữ Anh 160
01800414 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 18000161 Ngôn ngữ Anh 160
01800449 Nguyễn Thanh Huyền 18000161 Ngôn ngữ Anh 160
01800451 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 18000161 Ngôn ngữ Anh 160
01800516 Lê Ngọc Yến Như 18000161 Ngôn ngữ Anh 160
01800524 Võ Thị Kiều Nhung 18000161 Ngôn ngữ Anh 160
01800536 Nguyễn Ngọc Thục Quỳnh 18000161 Ngôn ngữ Anh 160
01800549 Nguyễn Thị Phương Thảo 18000161 Ngôn ngữ Anh 160
01800556 Vũ Quỳnh Thơ 18000161 Ngôn ngữ Anh 160
01800611 Trần Quốc Trang Uyên 18000161 Ngôn ngữ Anh 160
01800615 Nguyễn Lê Thúy Vi 18000161 Ngôn ngữ Anh 160
01800891 Lê Hoàng Ngọc Anh 18000161 Ngôn ngữ Anh 160
01800893 Lê Tuyết Hồng Châu 18000161 Ngôn ngữ Anh 160
01800894 Trương Nguyễn Lan Châu 18000161 Ngôn ngữ Anh 160
01800895 Võ Thị Thuý Hoài 18000161 Ngôn ngữ Anh 160
01800896 Nguyễn Minh Hoàng 18000161 Ngôn ngữ Anh 160
01800898 Nguyễn Lan Kiều 18000161 Ngôn ngữ Anh 160
01800899 Đặng Gia Linh 18000161 Ngôn ngữ Anh 160
01800901 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 18000161 Ngôn ngữ Anh 160
01800902 Trần Hiền Nhi 18000161 Ngôn ngữ Anh 160
01800903 Phan Nguyễn Hân Nhiên 18000161 Ngôn ngữ Anh 160
01800905 Trần Huỳnh Oanh 18000161 Ngôn ngữ Anh 160
01800907 Phan Trần Thảo Phương 18000161 Ngôn ngữ Anh 160
01800908 Thái Thị Phi Quỳnh 18000161 Ngôn ngữ Anh 160
01800909 Nguyễn Ngọc Thanh Tâm 18000161 Ngôn ngữ Anh 160
01800910 Nguyễn Thị Lê Thắm 18000161 Ngôn ngữ Anh 160
01800911 Huỳnh Thị Ngọc Thanh 18000161 Ngôn ngữ Anh 160
01800913 Nguyễn Thị Hoài Thương 18000161 Ngôn ngữ Anh 160
01800915 Lê Linh Thảo Tiên 18000161 Ngôn ngữ Anh 160
01800916 Phạm Huyền Trâm 18000161 Ngôn ngữ Anh 201
01800917 Nguyễn Nhật Triệu 18000161 Ngôn ngữ Anh 201
01800918 Mai Vũ Minh Vy 18000161 Ngôn ngữ Anh 201
01800919 Nguyễn Hoàng Yến 18000161 Ngôn ngữ Anh 201
01800920 Võ Thị Hải Yến 18000161 Ngôn ngữ Anh 201
01800955 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 18000161 Ngôn ngữ Anh 201
01800978 Đinh Lê Khánh 18000161 Ngôn ngữ Anh 201
01801317 Nguyễn Hoàng Dương Hiếu 18000161 Ngôn ngữ Anh 201
01801319 Đỗ Thị Hoa 18000161 Ngôn ngữ Anh 201
01801321 Võ Hải Huyền 18000161 Ngôn ngữ Anh 201
01801322 Huỳnh Vũ Khuyên 18000161 Ngôn ngữ Anh 201
01801323 Phan Thị Thanh Lịch 18000161 Ngôn ngữ Anh 201
01801325 Đỗ Hoàng Ly 18000161 Ngôn ngữ Anh 201
01801326 Nguyễn Thùy Hương Ly 18000161 Ngôn ngữ Anh 201
01801327 Trịnh Thị Mai 18000161 Ngôn ngữ Anh 201
01801328 Trần Khánh Mỹ 18000161 Ngôn ngữ Anh 201
01801331 Nguyễn Thảo Nguyên 18000161 Ngôn ngữ Anh 201
01801332 Ngô Thị Yến Nhi 18000161 Ngôn ngữ Anh 201
01801333 Nguyễn Hồng Nhung 18000161 Ngôn ngữ Anh 201
01801334 Đặng Thanh Phương 18000161 Ngôn ngữ Anh 201
01801336 Võ Thị Như Quỳnh 18000161 Ngôn ngữ Anh 201
01801337 Lê Quốc Thái 18000161 Ngôn ngữ Anh 201
01801338 Trần Nguyễn Anh Thi 18000161 Ngôn ngữ Anh 201
01801339 Phạm Gia Thịnh 18000161 Ngôn ngữ Anh 201
01801340 Nguyễn Anh Thư 18000161 Ngôn ngữ Anh 201
01801342 Lê Huỳnh Thanh Thủy 18000161 Ngôn ngữ Anh 201
01801343 Huỳnh Thị Thùy Trang 18000161 Ngôn ngữ Anh 201
01801344 Phan Thị Quỳnh Trang 18000161 Ngôn ngữ Anh 201
01801345 Nguyễn Mạnh Trí 18000161 Ngôn ngữ Anh 201
01801346 Hứa Thị Bảo Trúc 18000161 Ngôn ngữ Anh 201
01801348 Nguyễn Thị Thu Uyên 18000161 Ngôn ngữ Anh 201
01801349 Phạm Thị Uyên 18000161 Ngôn ngữ Anh 201
01801350 Đào Ngọc Tường Vi 18000161 Ngôn ngữ Anh 201
21800205 Trương Hoài Bảo Châu 18020161 Kế toán 200
21800211 Cao Lê Cát Diễm 18020161 Kế toán 200
21800243 Hà Thị Diệu Hiền 18020161 Kế toán 200
21800250 Đào Thị Hoài 18020161 Kế toán 200
21800259 Nguyễn Đức Bảo Huy 18020161 Kế toán 200
21800274 Nguyễn Khánh Linh 18020161 Kế toán 200
21800301 Nguyễn Lê Như Ngọc 18020161 Kế toán 200
21800340 Trần Thị Thanh Tâm 18020161 Kế toán 200
21800362 Dương Thị Thu  Thủy 18020161 Kế toán 200
21800397 Đặng Hà Song Uyên 18020161 Kế toán 200
21800419 Lê Thị Khánh Linh 18020161 Kế toán 200
21800420 Nguyễn Đình Long 18020161 Kế toán 200
21800421 Nguyễn Phương Ngân 18020161 Kế toán 200
21800422 Nguyễn Ánh Ngọc 18020161 Kế toán 200
21800423 Trần Bảo Ngọc 18020161 Kế toán 200
21800424 Trần Thị Quyên 18020161 Kế toán 200
21800426 Lê Thanh Sương 18020161 Kế toán 200
21800427 Võ Thị Ngọc Sương 18020161 Kế toán 200
21800430 Trần Phương Thúy 18020161 Kế toán 200
21800431 Ngô Thị Long Xuân 18020161 Kế toán 200
21800616 Đặng Thị Bình 18020161 Kế toán 200
21800617 Nguyễn Thị Hồng  Hạnh 18020161 Kế toán 200
21800618 Nguyễn Minh Hiếu 18020161 Kế toán 200
21800621 Lê Quang Huy 18020161 Kế toán 200
21800622 Cao Thị Thu Lài 18020161 Kế toán 200
21800623 Hà Nguyễn Bảo Linh 18020161 Kế toán 200
21800624 Nguyễn Thị Linh 18020161 Kế toán 200
21800625 Trần Thị Linh 18020161 Kế toán 200
21800627 Lê Thị Vân Ly 18020161 Kế toán 200
21800628 Nguyễn Thị Ngọc 18020161 Kế toán 200
21800629 Ngô Thị Đoan Mẫn 18020161 Kế toán 200
21800631 Đoàn Ái Ngọc 18020161 Kế toán 161
21800632 Dương Nữ Bảo Ngọc 18020161 Kế toán 161
21800634 Hà Yến Nhi 18020161 Kế toán 161
21800635 Phạm Thị Quỳnh Phương 18020161 Kế toán 161
21800636 Trương Đức Quang 18020161 Kế toán 161
21800637 Trần Thị Như Quỳnh 18020161 Kế toán 161
21800638 Từ Ngọc Như Quỳnh 18020161 Kế toán 161
21800639 Hồ Thị Sen 18020161 Kế toán 161
21800640 Nguyễn Thị Minh Tâm 18020161 Kế toán 161
21800642 Trần Thị Thanh Thảo 18020161 Kế toán 161
21800644 Đậu Thị Minh Thư 18020161 Kế toán 161
21800645 Trần Thị Thanh Thúy 18020161 Kế toán 161
21800647 Trần Tiến 18020161 Kế toán 161
21800648 Phạm Hữu Tỉnh 18020161 Kế toán 161
21800649 Phan Thị Bích Trâm 18020161 Kế toán 161
21800650 Nguyễn Thùy Trang 18020161 Kế toán 161
21800652 Hà Mỹ Trinh 18020161 Kế toán 161
21800654 Bùi Thị Tuyết 18020161 Kế toán 161
21800656 Nguyễn Thị Phương Uyên 18020161 Kế toán 161
21800657 Nguyễn Thị Tố Uyên 18020161 Kế toán 161
71800443 Phạm Minh Đức 18070461 Quản trị kinh doanh 161
71800444 Trần Thị Phương Dung 18070461 Quản trị kinh doanh 161
71800450 Dương Trung Hiếu 18070461 Quản trị kinh doanh 161
71800452 Huỳnh Ngọc Khánh 18070461 Quản trị kinh doanh 161
71800455 Lê Thị Hồng Linh 18070461 Quản trị kinh doanh 161
71800457 Phạm Nguyễn Xuân Mai 18070461 Quản trị kinh doanh 161
71800458 Trần Thị Mai 18070461 Quản trị kinh doanh 161
71800461 Dương Mộng Ngọc 18070461 Quản trị kinh doanh 161
71800462 Lê Nguyễn Thảo Nguyên 18070461 Quản trị kinh doanh 161
71800469 Lê Vũ Hồng Sơn 18070461 Quản trị kinh doanh 137
71800470 Hồ Thụy Ngân Tâm 18070461 Quản trị kinh doanh 137
71800471 Nguyễn Phạm Minh Tâm 18070461 Quản trị kinh doanh 137
71800472 Phan Mão Tân 18070461 Quản trị kinh doanh 137
71800473 Nguyễn Minh Tấn 18070461 Quản trị kinh doanh 137
71800589 Vũ Hoài Ân 18070461 Quản trị kinh doanh 137
71800590 Bùi Thị Vân Anh 18070461 Quản trị kinh doanh 137
71800596 Trần Thị Kim Anh 18070461 Quản trị kinh doanh 137
71800611 Diệp Thị Chi 18070461 Quản trị kinh doanh 137
71800616 Phạm Thị Hồng Chuyên 18070461 Quản trị kinh doanh 137
71800625 Trần Huỳnh Đức 18070461 Quản trị kinh doanh 137
71800636 Lê Hải Đăng Em 18070461 Quản trị kinh doanh 137
71800640 Trần Thị Mỹ 18070461 Quản trị kinh doanh 137
71800656 Tống Mỹ Hoa 18070461 Quản trị kinh doanh 137
71800660 Phan Thị Bích Hợp 18070461 Quản trị kinh doanh 137
71800665 Nguyễn Thu Hương 18070461 Quản trị kinh doanh 137
71800683 Vũ Ngọc Lâm 18070461 Quản trị kinh doanh 137
71800697 Đỗ Thị Ngọc Ly 18070461 Quản trị kinh doanh 137
71800713 Lê Hoài Nam 18070461 Quản trị kinh doanh 137
71800715 Nguyễn Lê Việt Nga 18070461 Quản trị kinh doanh 137
71800729 Nguyễn Bích Ngọc 18070461 Quản trị kinh doanh 137
71800762 Nguyễn Thế Phong 18070461 Quản trị kinh doanh 137
71800784 Lê Thị Như Quỳnh 18070461 Quản trị kinh doanh 137
71800794 Lê Thị Ngọc Tâm 18070461 Quản trị kinh doanh 137
71800800 Nguyễn Thị Hoài Thanh 18070461 Quản trị kinh doanh 137
71800809 Nguyễn Thị Thu Thảo 18070461 Quản trị kinh doanh 137
71800818 Nguyễn Minh Thọ 18070461 Quản trị kinh doanh 137
71800821 Nguyễn Trường Thông 18070461 Quản trị kinh doanh 137
71800831 Trần Phan Kim Thùy 18070461 Quản trị kinh doanh 137
71800832 Huỳnh Thu Thủy 18070461 Quản trị kinh doanh 137
71800861 Hà Thị Trinh 18070461 Quản trị kinh doanh 137
71800868 Nguyễn Cẩm 18070461 Quản trị kinh doanh 137
71800881 Nguyễn Thị Hồng Vân 18070461 Quản trị kinh doanh 137
71800890 Nguyễn Tường Vy 18070461 Quản trị kinh doanh 137
71801545 Phạm Thị Hồng Liên 18070461 Quản trị kinh doanh 137
71801549 Phan Nguyễn Vân Anh 18070461 Quản trị kinh doanh 159
71801551 Trần Thị Ngọc Ánh 18070461 Quản trị kinh doanh 159
71801552 Ngô Văn Anh Hoài Bảo 18070461 Quản trị kinh doanh 159
71801553 Trần Nha Bảo 18070461 Quản trị kinh doanh 159
71801556 Nguyễn Ngọc Diệp 18070461 Quản trị kinh doanh 159
71801557 Trần Tuấn Định 18070461 Quản trị kinh doanh 159
71801558 Nguyễn Mỹ Duyên 18070461 Quản trị kinh doanh 159
71801562 Trần Thị Hậu 18070461 Quản trị kinh doanh 159
71801564 Trần Thị Huệ 18070461 Quản trị kinh doanh 159
71801565 Trịnh Duy Hưng 18070461 Quản trị kinh doanh 159
71801566 Nguyễn Hoàng Lam 18070461 Quản trị kinh doanh 159
71801567 Đồng Thị Hồng Liên 18070461 Quản trị kinh doanh 159
71801569 Trần Lương Bảo Long 18070461 Quản trị kinh doanh 159
71801572 Trần Ngô Yến My 18070461 Quản trị kinh doanh 159
71801579 Hồ Ngọc Nguyên 18070461 Quản trị kinh doanh 159
71801580 Nguyễn Thị Nguyên 18070461 Quản trị kinh doanh 159
71801583 Nguyễn Phạm Thị Hà Nhi 18070461 Quản trị kinh doanh 159
71801584 Trần Thanh Yến Nhi 18070461 Quản trị kinh doanh 159
71801588 Phan Thị Lâm Oanh 18070461 Quản trị kinh doanh 159
71801593 Nguyễn Thị Thanh Quy 18070461 Quản trị kinh doanh 159
71801594 Nguyễn Ngọc Kim Quyên 18070461 Quản trị kinh doanh 159
71801595 Lê Vy Quỳnh 18070461 Quản trị kinh doanh 159
71801596 Nguyễn Thị Lệ Quỳnh 18070461 Quản trị kinh doanh 159
71801600 Nghiêm Phương Thảo 18070461 Quản trị kinh doanh 159
71801601 Hồ Ngọc Thiện 18070461 Quản trị kinh doanh 159
71801603 Ngô Thị Điêu Thuyền 18070461 Quản trị kinh doanh 159
71801604 Đỗ Thị Thu Tình 18070461 Quản trị kinh doanh 159
71801605 Nguyễn Phương Trâm 18070461 Quản trị kinh doanh 159
71801606 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 18070461 Quản trị kinh doanh 159
71801607 Nguyễn Thị Thùy Trang 18070461 Quản trị kinh doanh 159
71801608 Phạm Thị Trang 18070461 Quản trị kinh doanh 159
71801611 Nguyễn Văn 18070461 Quản trị kinh doanh 159
71801614 Cao Minh Cát Tường 18070461 Quản trị kinh doanh 159
71801615 Nguyễn Thị Tuyết 18070461 Quản trị kinh doanh 159
71801618 Nguyễn Trần Việt 18070461 Quản trị kinh doanh 159
71800489 Lê Phan Minh Ánh 18070561 Quản trị kinh doanh 138
71800491 Đinh Thị Liên Chi 18070561 Quản trị kinh doanh 138
71800492 Nguyễn Thái Cường 18070561 Quản trị kinh doanh 138
71800497 Phạm Thị Mỹ Duyên 18070561 Quản trị kinh doanh 138
71800498 Nguyễn Thúy 18070561 Quản trị kinh doanh 138
71800506 Nguyễn Thị Hoài Linh 18070561 Quản trị kinh doanh 138
71800508 Vũ Khánh Linh 18070561 Quản trị kinh doanh 138
71800516 Võ Hữu Nhân 18070561 Quản trị kinh doanh 138
71800518 Trần Thị Bảo Nhi 18070561 Quản trị kinh doanh 138
71800529 Đào Hữu Tân 18070561 Quản trị kinh doanh 138
71800531 Lê Trọng Thành 18070561 Quản trị kinh doanh 138
71800538 Đoàn Thị Tính 18070561 Quản trị kinh doanh 138
71800904 Nguyễn Võ Hoàng An 18070561 Quản trị kinh doanh 138
71800908 Đỗ Thế Anh 18070561 Quản trị kinh doanh 138
71800913 Nguyễn Thị Nhật Anh 18070561 Quản trị kinh doanh 138
71800931 Nguyễn Công Danh 18070561 Quản trị kinh doanh 138
71800932 Nguyễn Đạt Danh 18070561 Quản trị kinh doanh 138
71800938 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 18070561 Quản trị kinh doanh 138
71800949 Nguyễn Văn Đoàn 18070561 Quản trị kinh doanh 138
71800968 Nguyễn Thị Thái 18070561 Quản trị kinh doanh 138
71800982 Ngô Thúy Hiền 18070561 Quản trị kinh doanh 138
71800991 Trần Huy Hoàng 18070561 Quản trị kinh doanh 138
71800998 Lê Thùy Hương 18070561 Quản trị kinh doanh 138
71801008 Tạ Thị Mai Huyền 18070561 Quản trị kinh doanh 138
71801011 Nguyễn Minh Kha 18070561 Quản trị kinh doanh 138
71801023 Nguyễn Thị Bích Kiều 18070561 Quản trị kinh doanh 138
71801043 Nguyễn Đỗ Hồng Loan 18070561 Quản trị kinh doanh 138
71801070 Huỳnh Thị Kim Ngân 18070561 Quản trị kinh doanh 138
71801078 Nguyễn Trần Thanh Ngân 18070561 Quản trị kinh doanh 138
71801154 Nguyễn Thế Gia Quân 18070561 Quản trị kinh doanh 138
71801162 Trần Thảo Quyên 18070561 Quản trị kinh doanh 138
71801166 Nguyễn Trương Như Quỳnh 18070561 Quản trị kinh doanh 138
71801175 Phùng Thanh Tâm 18070561 Quản trị kinh doanh 138
71801182 Nguyễn Thị Thanh 18070561 Quản trị kinh doanh 158
71801201 Huỳnh Thị Duy Thoa 18070561 Quản trị kinh doanh 158
71801222 Nguyễn Đình Mai Thy 18070561 Quản trị kinh doanh 158
71801229 Phạm Trung Tín 18070561 Quản trị kinh doanh 158
71801233 Nguyễn Ngọc Trâm 18070561 Quản trị kinh doanh 158
71801279 Nguyễn Hồ Thảo Uyên 18070561 Quản trị kinh doanh 158
71801546 Trương Phạm Hoài Nam 18070561 Quản trị kinh doanh 158
71801621 Vũ Thị Lan Anh 18070561 Quản trị kinh doanh 158
71801626 Huỳnh Võ Kiều Diễm 18070561 Quản trị kinh doanh 158
71801628 Phạm Quang Đức 18070561 Quản trị kinh doanh 158
71801634 Đỗ Thị Xuân Hồng 18070561 Quản trị kinh doanh 158
71801638 Nguyễn Chí Lễ 18070561 Quản trị kinh doanh 158
71801640 Nguyễn Diệu Linh 18070561 Quản trị kinh doanh 158
71801641 Võ Củng Lợi 18070561 Quản trị kinh doanh 158
71801642 Ung Bửu Phan Long 18070561 Quản trị kinh doanh 158
71801644 Hà Thị Thu My 18070561 Quản trị kinh doanh 158
71801645 Đỗ Thị Kim Ngân 18070561 Quản trị kinh doanh 158
71801648 Nguyễn Ngọc Nghĩa 18070561 Quản trị kinh doanh 158
71801649 Lê Võ Hoài Ngọc 18070561 Quản trị kinh doanh 158
71801650 Nguyễn Hoàng Kim Nguyên 18070561 Quản trị kinh doanh 158
71801651 Hồ Lê Phi Nhung 18070561 Quản trị kinh doanh 158
71801652 Kiều Nguyễn Tấn Phát 18070561 Quản trị kinh doanh 158
71801653 Trần Thị Ngọc Phúc 18070561 Quản trị kinh doanh 158
71801654 Nguyễn Thị Thu Phương 18070561 Quản trị kinh doanh 158
71801657 Ngô Tiến 18070561 Quản trị kinh doanh 158
71801663 Lê Thị Bích Thủy 18070561 Quản trị kinh doanh 158
71801667 Tô Thị Ngọc Trâm 18070561 Quản trị kinh doanh 158
71801669 Nguyễn Thị Thùy Trang 18070561 Quản trị kinh doanh 158
71801671 Đỗ Thị Thanh Tuyền 18070561 Quản trị kinh doanh 158
71801672 Nguyễn Hoàng Hải Yến 18070561 Quản trị kinh doanh 158
71801673 Phạm Thị Yến 18070561 Quản trị kinh doanh 158
71801703 Trương Thị Kiều Oanh 18070561 Quản trị kinh doanh 158