Nhảy đến nội dung
x

Câu lạc bộ AIKIDO

Câu lạc bộ AIKIDO

CLB-Aikido1.jpgCLB-Aikido2.jpg

Thời gian học: Từ 17g30 - 19g00 các buổi tối (Thứ Ba - Thứ Năm - Thứ Bảy)

                      Từ 18g00 - 19g30 các buổi tối (Thứ Hai - Thứ Tư - Thứ Sáu)

Liên hệ: thầy Vũ - ĐT: 0932562895 và thầy An - ĐT: 0914493579