Nhảy đến nội dung
x
Thông báo gia hạn thời gian đăng ký ôn thi cho tuyển sinh thạc sĩ đợt tháng 12/2018

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo gia hạn thời gian đăng ký ôn thi đợt tuyển sinh thạc sĩ tháng 12/2018 đến hết ngày 15/10/2018 (thời gian cũ 25/09/2018).

Trân trọng!

Thông báo về việc điều chỉnh hình thức tuyển sinh chuyên ngành Luật kinh tế

Nội dung điều chỉnh như sau:

- Chuyên ngành tuyển sinh: Luật kinh tế

- Mã chuyên ngành: 8380107

- Phương thức tuyển sinh: xét tuyển

- Điều kiện xét tuyển:

Thông báo gia hạn thời gian đăng ký ôn thi và bổ sung kiến thức cho tuyển sinh thạc sĩ đợt tháng 12/2018
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo gia hạn thời gian đăng ký ôn thi và bổ sung kiến thức đợt tuyển sinh thạc sĩ tháng 12/2018 đến hết ngày 25/09/2018 (thời gian cũ 15/09/2018).
Tuyển sinh thạc sĩ

Tuyển sinh thạc sĩ

1. Chuyên ngành đào tạo: Trường đại học Tôn Đức Thắng cơ sở Nha Trang tuyển sinh 2 chuyên ngành:

#

Mã chuyên ngành

Tên chuyên ngành

(Chỉ tiêu)

Khoa chuyên môn

Thông báo Điểm trúng tuyển đại học chương trình học 02 năm đầu học tại cơ sở Nha Trang (đợt xét tuyển bổ sung năm 2018)
Phương thức 1 (PT1): Điểm xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp (có nhân hệ số Môn thi tùy theo từng tổ hợp môn, ngành xét tuyển và được quy về thang điểm 30), cộng với điểm ưu tiên (nếu có), được làm tròn đến 2 chữ số thập phân theo quy định của Bộ GD&ĐT. Phương thức 2 (PT2): Điểm xét tuyển theo kết quả học tập THPT được tính theo điểm trung bình cả năm (ĐTBCN) hoặc theo tổ hợp môn theo đúng quy định trong đề án tuyển sinh của Trường.
Tuyển sinh năm 2018
Năm 2018, trường Đại học Tôn Đức Thắng phân hiệu Nha Trang tuyển sinh 5 ngành đối với trình độ Đại học. Thí sinh sẽ có cơ hội học tập và trải nghiệm 2 năm đầu tại cơ sở Nha Trang và 2 năm sau tại cơ sở chính Thành phố Hồ Chí Minh
Subscribe to Tuyển sinh