Nhảy đến nội dung
x

Thông báo thời gian kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho sinh viên nhập học đợt 3

Sinh viên nhập học trong đợt 3 (theo kết quả THPTQG) sẽ kiểm tra tiếng Anh đầu vào trong buổi sáng ngày 17/08/2018.

Ngày 15/08/2018 sinh viên xem danh sách và ca thi chính thức trên trang thời khóa biểu.