Nhảy đến nội dung
x

Thông báo cấm thi học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019

 
STT MSSV Họ và tên Lớp Ghi chú
1 01701531 Nguyễn Yến Vi 17000161 Nợ học phí HK 1/2018 - 2019
2 21701220 Nguyễn Văn Hiếu 17020161 Nợ học phí HK 1/2018 - 2019
3 71704304 Nguyễn Quốc Khánh 17070461 Nợ học phí Tiếng anh HK 1/2018 - 2019
4 71704375 Hoàng Thị Kiều Oanh 17070461 Nợ học phí HK 1/2018 - 2019
5 71704419 Nguyễn Thị Thu Thảo 17070461 Nợ học phí HK 1/2018 - 2019
6 71704457 Tô Huyền Trang 17070461 Nợ học phí Tiếng anh HK 1/2018 - 2019
7 71704494 Trần Thị Hải Yến 17070461 Nợ học phí Tiếng anh HK 1/2018 - 2019
8 71705421 Trần Nguyễn Quỳnh Nhi 17070561 Nợ học phí HK 1/2018 - 2019
9 71705428 Nguyễn Trần Phi Nhung 17070561 Nợ học phí HK 1/2018 - 2019
10 71705447 Trần Thị Phương 17070561 Nợ học phí HK 1/2018 - 2019
11 71705485 Trần Thị Thi 17070561 Nợ học phí HK 1/2018 - 2019
12 71705494 Nguyễn Thị Trang Thư 17070561 Nợ học phí HK 1/2018 - 2019
13 E1701206 Đỗ Quang Đức 170E0161 Nợ học phí HK 1/2018 - 2019
14 E1701238 Võ Trung Hiếu 170E0161 Nợ học phí HK 1/2018 - 2019
15 E1701244 Đặng Hoàng 170E0161 Nợ học phí HK 1/2018 - 2019
16 E1701249 Phạm Thị Hồng 170E0161 Nợ học phí HK 1/2018 - 2019
17 E1701310 Phạm Văn Mãi 170E0161 Nợ học phí Tiếng anh HK 1/2018 - 2019
18 E1701328 Nguyễn Thị Thanh Ngân 170E0161 Nợ học phí HK 1/2018 - 2019
19 E1701456 Nguyễn Thị Thu Thương 170E0161 Nợ học phí Tiếng anh HK 1/2018 - 2019
20 E1701525 Đinh Ngọc Viễn 170E0161 Nợ học phí HK 1/2018 - 2019
21 E1701578 Hồ Thị Thu Hương 170E0161 Nợ học phí HK 1/2018 - 2019
22 E1701614 Đỗ Thị Ngọc Ninh 170E0161 Nợ học phí HK 1/2018 - 2019
23 E1701635 Phan Lê Quốc Tài 170E0161 Nợ học phí Tiếng anh HK 1/2018 - 2019
24 E1701651 Lê Văn Tiến 170E0161 Nợ học phí HK 1/2018 - 2019
25 E1701673 Phạm Thị Hồng Khuyên 170E0161 Nợ học phí HK 1/2018 - 2019
26 01701641 Trần Lệ Quyên 17000162 Nợ học phí HK 1/2018 - 2019
           
*Lưu ý: nếu các em có thắc mắc gì, yêu cầu phản hồi trước 17h00 ngày 28/09/2018