Nhảy đến nội dung
x

Danh sách sinh viên khóa 22 được chấp nhận ở Ký túc xá đợt xét ngày 8 tháng 8 năm học 2018-2019

Ban quản lý Kí túc xá thông báo danh sách sinh viên khóa 22 được chấp nhận ở Kí túc xá đợt xét ngày 08 tháng 08 năm 2018. Đây là đợt xét cuối cùng.

Sinh viên không nằm trong danh sách có thể liên hệ với Ban quản lý Kí túc xá để được giới thiệu đến Kí túc xá bên ngoài.

Xem chi tiết danh sách tại đây.