Nhảy đến nội dung
x

Danh sách cấm thi Cuối kỳ HK 1, môn Tiếng anh 1, 2, 3

Danh sách cấm thi Chuyên cần Tiếng anh HK 1/2018 - 2019 (đợt 1)
STT MSSV Họ lót Tên Lớp Mã môn học Tên môn học Nhóm Ghi chú
1 21701452 Đỗ Thị Lan Anh 17020161 001203 Tiếng anh 3 16 Nghỉ quá 20% 
2 71704243 Nguyễn Thị Phương Anh 17070461 001203 Tiếng anh 3 16 Nghỉ quá 20% 
3 21701455 Nguyễn Thị Diễm 17020161 001203 Tiếng anh 3 16 Nghỉ quá 20% 
4 71704511 Lê Thái Hòa 17070461 001203 Tiếng anh 3 16 Nghỉ quá 20% 
5 71704521 Văn Thị Thùy Linh 17070461 001203 Tiếng anh 3 16 Nghỉ quá 20% 
6 71704523 Trần Thị Ngọc Mai 17070461 001203 Tiếng anh 3 16 Nghỉ quá 20% 
7 71704404 Hoàng Đức Tân 17070461 001203 Tiếng anh 3 16 Nghỉ quá 20% 
8 B1701249 Lê Thị Minh Thảo 17070461 001203 Tiếng anh 3 16 Nghỉ quá 20% 
9 71704461 Dương Hoàng Thúy Trinh 17070461 001203 Tiếng anh 3 16 Nghỉ quá 20% 
10 71704304 Nguyễn Quốc Khánh 17070461 001203 Tiếng anh 3 50 Nghỉ quá 20% 
11 71704457 Tô Huyền Trang 17070461 001203 Tiếng anh 3 50 Nghỉ quá 20% 
12 71704494 Trần Thị Hải Yến 17070461 001203 Tiếng anh 3 50 Nghỉ quá 20% 
13 E1701456 Nguyễn Thị Thu Thương 170E0161 001202 Tiếng anh 2 69 Nghỉ quá 20% 
14 71704419 Nguyễn Thị Thu Thảo 17070461 001202 Tiếng anh 2 68 Nghỉ quá 20% 
15 71705494 Nguyễn Thị Trang Thư 17070561 001202 Tiếng anh 2 68 Nghỉ quá 20% 
16 71705331 Hoàng Thị Thu Huyền 17070561 001201 Tiếng anh 1 63 Nghỉ quá 20% 
17 71704296 Hoàng Huy Hùng 17070461 001201 Tiếng anh 1 63 Nghỉ quá 20% 
18 71705421 Trần Nguyễn Quỳnh Nhi 17070561 001201 Tiếng anh 1 63 Nghỉ quá 20% 
19 71705428 Nguyễn Trần Phi Nhung 17070561 001201 Tiếng anh 1 63 Nghỉ quá 20% 
20 71705447 Trần Thị Phương 17070561 001201 Tiếng anh 1 63 Nghỉ quá 20% 
21 71704553 Nguyễn Thị Hồng Tuyết 17070461 001201 Tiếng anh 1 63 Nghỉ quá 20% 
22 E1701244 Đặng Hoàng 170E0161 001201 Tiếng anh 1 64 Nghỉ quá 20% 
23 E1701614 Đỗ Thị Ngọc Ninh 170E0161 001201 Tiếng anh 1 64 Nghỉ quá 20% 
24 E1701673 Phạm Thị Hồng Khuyên 170E0161 001201 Tiếng anh 1 64 Nghỉ quá 20% 
                 
MỌI Ý KIẾN THẮC MẮC HAY YÊU CẦU, GẶP GIÁO VIÊN BỘ MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT TRỰC TIẾP!