Nhảy đến nội dung
x

Việt Nam học - Chuyên ngành Du lịch và Lữ hành

1. Giới thiệu ngành

 • Ngành: Du lịch và Lữ hành
 • Mã ngành: 7310630
 • Chương trình tiêu chuẩn

Chương trình Việt Nam học chuyên ngành Du lịch và Lữ hành trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản cũng như chuyên sâu về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế – xã hội Việt Nam và quản lý dịch vụ lữ hành; đồng thời rèn luyện những kỹ năng chuyên môn của nghiệp vụ lữ hành gồm hướng dẫn viên du lịch, khai thác và xây dựng chương trình tour, điều hành và tổ chức thự̣c hiện tour. Qua đó, giúp sinh viên có khả năng ứ́ng xử, giải quyết các vấn đề liên quan đến chương trình tour và tạo lập kỹ năng thực hnh nghề nghiệp tương xứng với trình độ trong khu vực, đáp ứng được nhu cầu của thời đại. Chương trình học được thiết kế dựa trên chương trình học tiên tiến của Trường đại học Seneca (Canada).

2. Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Việt Nam học chuyên ngành Du lịch và Lữ hành sau khi ra trường có thể làm việc ở những vị trí như sau:

 • Hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp
 • Thuyết minh viên tại điểm
 • Nhân viên kinh doanh trong các bộ phận của công ty du lịch lữ hành: Chào bán tour, khai thác và thiết kế tour, điều hành và giám sát tour, tổ chức sự kiện,…
 • Tự tạo lập doanh nghiệp lữ hành mới với quy mô nhỏ.
 • Chuyên viên tư vấn tổ chức tour, tổ chức sự kiện, teambuilding,
 • Các công việc ở bộ phận: lữ hành, xúc tiến quảng bá du lịch, hợp tác quốc tế và bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch ở các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch (Tổng cục du lịch, Sở/phòng Văn hóa – Thể thao – Du lịch).
 • Tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo về du lịch lữ hành.

3. Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo là khung hệ thống kiến thức lý thuyết và thực hành được thiết kế đồng bộ với phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập; để đảm bảo người học tích lũy được kiến thức, đạt được năng lực cần thiết theo chuẩn đầu ra đã công bố tương ứng với trình độ đại học. Chương trình đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng được xây dựng theo hướng tương thích với chương trình của TOP 100 đại học tốt nhất Thế giới đánh giá theo Bảng xếp hạng của QS và THE nhưng có sự điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam và mục tiêu đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng.

Định kỳ, nhà trường tiến hành rà soát, đánh giá chương trình đào tạo nhằm đảm bảo người học đáp ứng các yêu cầu của xã hội về chuyên môn sau khi ra trường cũng như cập nhật những thay đổi về công nghệ, phương thức kinh doanh mới.... Quá trình này có sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan trọng yếu bao gồm: nhà khoa học, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, sinh viên, và giảng viên. Chương trình TOP 100 được nhà trường đưa vào giảng dạy từ năm 2015 nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng thị trường lao động và xu hướng hội nhập toàn cầu; giúp người học năng động, tự học nhiều hơn; tiệm cận với mặt bằng đào tạo mới nhất trên thế giới.

Chương trình đào tạo được công bố cho người học qua cổng thông tin sinh viên và công khai trên website.

 • Nội dung chương trình đào tạo

STT

Khối kiến thức

Tổng số tín chỉ

Chi tiết các môn học/học phần

1

Kiến thức giáo dục đại cương:  38 tín chỉ

1.1

Lý luận chính trị

10

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của  Đảng Cộng sản Việt Nam.

1.2

Khoa học xã hội

2

Pháp luật đại cương.

1.3

Ngoại ngữ

15

Anh văn 1, Anh văn 2, Anh văn 3

1.4

Giáo dục thể chất (cấp chứng chỉ riêng)

 

Bơi lội và nhóm tự chọn về Giáo dục thể chất trong 15 môn GDTC.

1.5

Giáo dục quốc phòng (cấp chứng chỉ riêng)

 

Gồm 03 học phần GDQP.

1.6

Kỹ năng hỗ trợ

7

Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng giao tiếp trong du lịch, Kỹ năng phát triển bền vững, Phương pháp học đại học, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng phát triển bền vững - lãnh đạo chính mình, Kỹ năng tổ chức sự kiện, Kỹ năng phát triển bền vững - xác định mục tiêu cuộc đời.

1.7

Tin học

4

Cơ sở tin học 1, Cơ sở tin học 2.

2

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 91 tín chỉ

2.1

Kiến thức cơ sở

15

Ý nghĩa và định hướng học tập, Nhập môn xã hội học, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Lịch sử văn minh thế giới, Các phương pháp nghiên cứu xã hội, Thống kê xã hội.

2.2

Kiến thức ngành

76

 

2.2.1

Kiến thức chung của ngành

20

Môi trường và phát triển, Nhập môn khu vực học, Địa lý du lịch, Tôn giáo,             Tổng quan về ngành công nghiệp du lịch, Xã hội học du lịch, Kinh tế du lịch, Tiếng Anh chuyên ngành, Luật du lịch,

2.2.2

Kiến thức chuyên ngành

56

 

 

Các môn bắt buộc

36

Di tích lịch sử văn hóa và danh thắng, Thực hành tuyến điểm du lịch 2, Tuyến điểm du lịch 2, Thực hành tuyến điểm du lịch 1,   

Tuyến điểm du lịch 1, Tài chính du lịch, Tiếp thị trong du lịch, Học phần thực tế nghề nghiệp, Quản lý nguồn nhân lực trong du lịch,

Quản trị nhà hàng - khách sạn, Quản trị lữ hành, Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, Tiêu thụ trong du lịch, Thiết kế và điều hành tour, Chăm sóc du khách,

Các môn học tự chọn

10

Du lịch cộng đồng, Các loại hình nghệ thuật Việt Nam, Du lịch văn hóa, Du lịch sinh thái: tour điều hành và hướng dẫn, Nghiệp vụ xuất nhập cảnh, Y tế thường thức, Lễ tân ngoại giao, Văn hóa ẩm thực, Du lịch MICE, Du lịch tàu biển.

2.3

Tập sự nghề nghiệp

4

Thực tập tốt nghiệp.

2.4

Khóa luận tốt nghiệp hoặc tự chọn chuyên ngành

 

 

 

12

SV làm khóa luận hoặc tham gia học các môn thay thế tốt nghiệp.
Nhóm tự chọn chuyên ngành: Quản lý kinh doanh du lịch - lữ hành, Cơ sở tự nhiên - văn hóa và kinh tế cho phát triển du lịch - lữ hành, Thiết kế, điều hành và hướng dẫn tour.

 

Tổng cộng

129

 

 4. Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra (CĐR) là khởi điểm của quy trình thiết kế chương trình đào tạo và được xây dựng theo một quy trình chặt chẽ, khoa học, phản ánh tầm nhìn, sứ mạng của trường, khoa và phù hợp với mục tiêu đào tạo, nhu cầu của các bên liên quan.

Chuẩn đầu ra sẽ được cụ thể hóa theo nguyên tắc “tương thích có định hướng” vào các môn học từng bước giúp người học đạt được những trình độ & năng lực chuyên môn về kiến thức, kỹ năng, thái độ, trách nhiệm nghề nghiệp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo. Nội dung chương trình còn tăng cường hoạt động học nhóm, rèn luyện thói quen chủ động học tập, tư duy sáng tạo cho người học để luôn chủ động và sẵn sàng cho những cơ hội phát triển.

Chuẩn đầu ra được Trường cam kết với người học, xã hội và công bố công khai trên Website.

Người học đại học ngành Việt Nam học chuyên ngành Du lịch và Lữ hành sau khi tốt nghiệp, đạt được những kiến thức và kỹ năng cụ thể sau: 

TT

Nội dung

Mô tả

Tiêu chí đánh giá

Thang đo

1

Kiến thức chung

Lý luận chính trị

- Hiểu các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin; đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh, kiến thức giáo dục quốc phòng;

- Nắm được các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học trong chương trình.

Khoa học xã hội, khoa học tự nhiên

Biết, hiểu và có thể vận dụng những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và tự nhiên để có thể xem xét giải pháp điều khiển tự động trong một bối cảnh tổng thể nhiều mặt: kỹ thuật, kinh tế, môi trường, xã hội.

Học đầy đủ, thi kiểm tra cuối môn và đạt điểm từ 5/10 trở lên các học phần khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn.

Kiến thức chuyên môn

Cơ sở ngành

- Hiểu được những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật nói chung, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến lĩnh vực du lịch.

- Có kiến thức cơ bản về phương pháp luận khoa học trong quản lý nói chung và quản lý du lịch nói riêng.

Học đầy đủ, thi kiểm tra cuối môn và đạt điểm từ 5/10 trở lên các học phần cơ sở ngành.

Những hiểu biết, thông tin chuyên môn

- Ứng dụng kiến thức chuyên môn để giải quyết những vấn đề cụ thể trong công việc.

- Hiểu về môi trường kinh doanh du lịch đa văn hóa.

- Vận dụng những kiến thức chuyên ngành trong việc khai thác, phát triển các sản phẩm du lịch

- Phân tích được xu hướng phát triển du lịch

- Điều hành và thực hiện được các tour trong và ngoài nước

Học đầy đủ, thi kiểm tra cuối môn và đạt điểm từ 5/10 trở lên các học phần chuyên ngành trong chương trình đào tạo.

2

Kỹ năng nghề nghiệp

Kỹ năng chuyên môn

- Vận dụng được những nguyên tắc, kỹ năng cơ bản trong việc cung cấp các dịch vụ du lịch có chất lượng, đáp ứng nhu cầu du khách.

- Thành thạo kỹ năng thực hành nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch

Dự kiểm tra và đạt yêu cầu kỳ thi kỹ năng thực hành chuyên môn về Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (trước khi ra trường).

Kỹ năng mềm

-Tối thiểu sinh viên đạt được 05 kỹ năng sau:

§ Kỹ năng phát triển bền vững;

§ Kỹ năng thuyết trình;

§ Kỹ năng làm việc nhóm;

§ Kỹ năng tổ chức sự kiện;

§ Kỹ năng giao tiếp trong du lịch.

- Kỹ năng an toàn, rèn luyện sức khỏe và tinh thần đồng đội: bơi liên tục được 50m; chơi tốt tối thiểu 1 môn thể thao;

Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học và/ hoặc thực hiện thành công các yêu cầu trong công việc.

Kỹ năng ngoại ngữ

- TOEIC 500 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương mức này.

Chứng chỉ còn trong thời hạn giá trị

Kỹ năng tin học

 

- Chứng chỉ tin học MOS quốc tế về các nội dung:

§ Microsoft Office Word

§ Microsoft Office Excel

- Chứng chỉ còn thời hạn giá trị (đạt 750 điểm).

- Dự kiểm tra và đạt yêu cầu các môn học có sử dụng các phần mềm.

3

Thái độ, ý thức xã hội

Thái độ và hành vi

- Nhận thức đúng về vai trò người làm kỹ thuật, đó là người tạo ra những sản phẩm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống con người và hiệu quả sản xuất, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước;

- Có tinh thần cầu tiến, học hỏi, luôn tự nghiên cứu để tiếp tục nâng cao kỹ năng nghề nghiệp;

- Có tinh thần trung thực và trách nhiệm cao trong học thuật và nghiên cứu;

Được người hướng dẫn kiểm tra qua học tập, qua làm đồ án, thực tập, đồ án tốt nghiệp và đánh giá đạt.

Ý thức về cộng đồng, xã hội

- Có tinh thần làm việc tự giác, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm với xã hội, đạo đức nghề nghiệp.

- Có thái độ cầu thị, ham học hỏi, khiêm tốn, chủ động trong công việc.

- Tích cực tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng.

4

Vị trí người học sau khi tốt nghiệp

Kết quả ứng dụng kiến thức, kỹ năng, bằng cấp đã có

– Hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp

– Thuyết minh viên tại điểm

– Nhân viên kinh doanh trong các bộ phận của công ty du lịch lữ hành: Chào bán tour, khai thác và thiết kế tour, điều hành và giám sát tour, tổ chức sự kiện,…

– Chuyên viên tư vấn tổ chức tour, tổ chức sự kiện, teambuilding,…

– Các công việc ở bộ phận: lữ hành, xúc tiến quảng bá du lịch, hợp tác quốc tế và bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch ở các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch (Tổng cục du lịch, Sở/phòng Văn hóa – Thể thao – Du lịch).

– Tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo về du lịch lữ hành.

Kết quả điều tra tình hình công việc học viên sau thời điểm tốt nghiệp 1 năm

5

Khả năng phát triển chuyên môn

Học tiếp; lên bậc cao hơn

- Tham gia các chương trình đào tạo sau đại học ngành Quản trị du lịch.

- Tích lũy kinh nghiệm và kiến thức để trở thành quản lý tại các doanh nghiệp chuyên ngành

- Thực hiện được các nghiên cứu về lĩnh vực du lịch.

Tích lũy được số liệu và minh chứng qua các năm về cựu sinh viên.