Nhảy đến nội dung
x

Ngôn ngữ Anh

1. Giới thiệu ngành:

Được xây dựng trên cơ sở tham khảo, chọn lọc từ chương trình đào tạo tiên tiến của các trường đại học thuộc Top 100 thế giới, chương trình đào tạo Cử nhân Ngôn Ngữ Anh trang bị cho sinh viên toàn diện về cả kiến thức chuyên môn, ngôn ngữ và văn hóa Anh, Mỹ, các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cũng như các kỹ năng mềm để phục vụ cho công việc trong tương lai.  Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh được bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp và tác phong chuyên nghiệp để có thể tự tin làm việc trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề ở môi trường làm việc trong nước và quốc tế.

Tại Cơ sở Nha Trang, sinh viên được trải nghiệm học 2 năm đầu để phát triển các kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết), sau đó sinh viên sẽ được học tập tại cơ sở Tân Phong với chương trình đào tạo bao gồm những nội dung về ngôn ngữ (ngữ âm, hình thái, cú pháp và ngữ nghĩa), văn hóa xã hội (văn minh, văn hóa, văn học, và xã hội), kỹ năng dịch thuật và các môn chuyên ngành (sư phạm, thương mại và du lịch).

Ngoài ra, trong 4 học kỳ đầu học tập tại Nha Trang, sinh viên sẽ có cơ hội phát triển và nâng cao kĩ năng ngôn ngữ khi tham gia câu lạc bộ English Zone, hay tham dự các lớp thực tế ngắn hạn tại một số khách sạn trên địa bàn thành phố.

2. Chương trình đào tạo

 • Ngành: Ngôn Ngữ Anh
 • Mã ngành: 7220201
 • Nội dung chương trình đào tạo
STT Khối kiến thức Số tín chỉ Chi tiết các môn học/học phần
1 Kiến thức giáo dục đại cương:  38 tín chỉ
1.1 Môn lý luận chính trị, pháp luật 12 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của  Đảng Cộng sản Việt Nam, Pháp luật đại cương.
1.2 Ngoại ngữ phụ 15 Trung văn 1, Trung văn 2, Trung văn 3, Trung văn 4
Pháp văn 1, Pháp văn 2, Pháp văn 3, Pháp văn 4
1.3 Cơ sở tin học 4 Cơ sở tin học 1, cơ sở tin học 2 và dự thi chứng chỉ MOS về MS.Word, Excel
1.4 Khoa học xã hội 2 Phương pháp nghiên cứu khoa học
1.5 Kỹ năng hỗ trợ 5 Phương pháp học đại học, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng viết và trình bày, Kỹ năng phát triển bền vững
1.6 Giáo dục thể chất   Bơi lội và 04 tín chỉ tự chọn về Giáo dục thể chất trong 15 môn GDTC
1.7 Giáo dục quốc phòng   Gồm 03 học phần GDQP
2 Kiến thức giáo dục chuyên ngành: 100 tín chỉ
2.1 Kiến thức cơ sở 48 Nghe 1, Nghe 2, Nói 1, Nói 2, Đọc 1, Đọc 2, Viết 1, Viết 2, Nghe 3, Nói 3, Đọc 3, Viết 3, Nghe 4, Nói 4, Đọc 4, Viết 4
2.2 Kiến thức ngành 25  
  Các môn chung và môn bắt buộc 21 Dẫn luận ngôn ngữ, Hình thái học, Cú pháp học, Dẫn luận văn học, Giao tiếp liên văn hóa, Dịch cơ bản, Ngữ nghĩa học, Nói trước công chúng, Ngữ pháp, Ngữ âm - Âm vị học
Các môn học tự chọn 4 Dịch 1, Văn hóa Mỹ, Văn hóa Anh, Dịch 2, Ngôn ngữ học, xã hội & văn hóa, Văn học Mỹ, Văn học Anh
  Kiến thức chuyên ngành 27  
Định hướng sư phạm
  Các môn chung và môn bắt buộc 14 Học phần nghề nghiệp, Tâm lý sư phạm, Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ, Kiến tập và Giảng tập, Kiểm tra và Đánh giá trong giảng dạy ngoại ngữ
Các môn học tự  chọn 3 Công nghệ trong giảng dạy, Tài liệu giảng dạy ngôn ngữ, Lĩnh hội và giảng dạy ngôn ngữ
Định hướng thương mại
  Các môn chung và môn bắt buộc 14 Học phần nghề nghiệp, Giao tiếp văn phòng, Thương mại tổng quát, Thư tín thương mại, Dịch thương mại
Các môn học tự  chọn 3 Tiếng Anh Marketing, Tiếng Anh Nhà hàng - Khách sạn, Tiếng Anh Quản trị doanh nghiệp
2.3 Tập sự nghề nghiệp 3 SV thực hiện từ 2- 4 tháng làm việc tập sự tại doanh nghiệp như một nhân viên/kỹ sư.
Thi kỳ thi kỹ năng thực hành chuyên môn
2.4 Khóa luận TN hoặc tự chọn chuyên ngành 7 Khóa luận tốt nghiệp hoặc Nghiên cứu hành động, IELTS (định hướng Sư  phạm) hoặc IELTS, Khởi sự doanh nghiệp (định hướng Thương mại)

 

 

 

3. Chuẩn đầu ra

Tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, sinh viên đạt được các kiến thức và kỹ năng như sau:

 • Kỹ năng tin học : Chứng chỉ tin học MOS quốc tế (750 điểm); vận dụng thành thạo tin học ứng dụng trong công việc.
 • Kỹ năng ngoại ngữ:
  • Đạt trình độ tiếng Anh tương đương C1 theo khung tham chiếu Châu Âu về năng lực ngôn ngữ.
  • Đạt chuẩn ngoại ngữ 2 Tiếng Trung / Pháp tương đương trình độ A.
 • Kỹ năng mềm
  • Có kỹ năng làm việc theo nhóm, có khả năng thu thập thông tin cần thiết phục vụ cho công việc, biết đúc kết kinh nghiệm để hình thành tư duy sáng tạo.
  • Có kỹ năng tốt trong giao tiếp xã hội cần thiết, kỹ năng thuyết trình, tìm thông tin cần thiết trong những lĩnh vực làm việc khác nhau.
  • Có khả năng làm việc độc lập trong các lĩnh vực Thương mại, Ngôn ngữ văn hóa, Du lịch.
  • Có khả năng nghiên cứu khoa học độc lập ở các bậc đào tạo cao hơn.
 • Kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp:
  • Đạt được các kiến thức cơ bản về sư phạm học, tâm lý học, giáo dục học, phương pháp giảng dạy tiếng Anh (định hướng Sư phạm)
  • Đạt kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh, giao tiếp, soạn thảo văn bản trong lĩnh vực thương mại (định hướng Thương mại).
  • Đạt được các kiến thức về ngôn ngữ, dịch thuật, văn hóa và văn học Anh-Mỹ.

4. Triển vọng nghề nghiệp

Tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, sinh viên thường làm việc tại các vị trí như:

 • Nhân viên văn phòng các cơ quan, công ty, xí nghiệp trong và ngoài nước;
 • Phiên dịch viên, cộng tác viên các trung tâm dịch thuật, văn phòng công chứng;
 • Hướng dẫn viên du lịch, nhân viên điều phối du lịch;
 • Giáo viên tại các trung tâm ngoại ngữ, các Trường THPT, THCS, Tiểu học…
 • Nhân viên các văn phòng tư vấn, hợp tác quốc tế;
 • Điều phối viên.

Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh

 • Có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở các bậc cao hơn: thạc sĩ, tiến sĩ ngành Giảng dạy Tiếng Anh, Ngôn ngữ học ứng dụng
 • Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực công tác.