Nhảy đến nội dung
x

Luật

1. Giới thiệu ngành

      Chương trình đào tạo cử nhân Luật trình độ Đại học tại Trường đại học Tôn Đức Thắng theo định hướng ứng dụng với các chuyên ngành: Luật kinh doanh quốc tế, Luật kinh tế, Luật dân sự, Luật hình sự. Chương trình được xây dựng dựa trên khung chương trình và nội dung chương trình đào tạo của các trường đại học lớn trên thế giới như Đại học Standford (Hoa Kỳ); Đại học Bistol (Anh); Đại học Melbourne (Australia)…

      Chương trình đào tạo tập trung đào tạo các kiến thức vừa lý thuyết và kiến thức ứng dụng cho người học, bao gồm các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và khối kiến thức chuyên nghiệp được thực hiện trong 08 học kỳ (04 năm). Kết hợp với đội ngũ giảng viên được đào tạo bài bản, cập nhật phương pháp giảng dạy mới vào chương trình tạo hứng khởi học tập cho sinh viên; với sự hợp tác của nhiều cơ quan nhà nước, nhiều doanh nghiệp, văn phòng luật sư trong quá trình đào tạo; như: Bộ công thương, Cục sở hữu trí tuệ, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, công ty Fuji Law, các luật sư thuộc tập đoàn Central (Thái Lan), trung tâm tư vấn pháp luật…để chuẩn bị cho sinh viên năng lực thực hành, kinh nghiệm và những kỹ năng cần thiết khi ra làm việc.

      Ngành Luật Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã và đang khẳng định uy tín đào tạo thông qua chiến lược đào tạo các cử nhân Luật năng động, có năng lực và nhiệt huyết với nghề. Khoa cam kết 100% sinh viên đều có việc làm trong vòng 12 tháng kể từ khi ra Trường.

2. Chương trình đào tạo

 • Ngành: Luật
 • Mã ngành: 7380101
 • Nội dung chương trình đào tạo
STT Khối kiến thức Số tín chỉ Chi tiết các môn học/học phần
1 Kiến thức giáo dục đại cương:  37 tín chỉ
1.1 Môn lý luận chính trị, pháp luật 10 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của  Đảng Cộng sản Việt Nam.
1.2 Khoa học xã hội 05 Logic học, Kinh tế vi mô.
1.3 Tiếng Anh 15 Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Tiếng Anh 3
Lưu ý:
SV không đạt đầu vào Chương trình Tiếng Anh phải học thêm các phần Tiếng Anh bổ sung tùy năng lực, gồm có Tiếng Anh dự bị 1, 2, 3
SV phải đạt được chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo quy định
1.4 Cơ sở tin học 4 Cơ sở tin học 1, cơ sở tin học 2 và dự thi chứng chỉ MOS về MS.Word, Excel
1.5 Kỹ năng hỗ trợ 3 Kỹ năng phát triển bền vững, Kỹ năng làm việc nhóm.
1.6 Giáo dục thể chất   Bơi lội và 04 tín chỉ tự chọn về Giáo dục thể chất trong 15 môn GDTC
1.7 Giáo dục quốc phòng   Gồm 03 học phần GDQP
2 Kiến thức giáo dục chuyên ngành: 103 tín chỉ
2.1 Kiến thức cơ sở 12 Luật Hiến pháp, Những vấn đề chung về luật dân sự, Lý luận Nhà nước và Pháp luật, Luật Hành chính, Phương pháp và kỹ năng luật học.
2.2 Kiến thức ngành 81  
  Các môn chung và môn bắt buộc 65 Công pháp quốc tế, Luật hình sự, Tư vấn thành lập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư, Luật lao động, Luật tố tụng dân sự, Luật WTO, Tài sản, quyền sở hữu và thừa kế, Luật đất đai, Luật sư và thực hành nghề luật, Luật hợp đồng, Luật thương mại, Nghĩa vụ ngoài hợp đồng, Luật thương mại quốc tế, Luật sở hữu trí tuệ, Luật tố tụng hình sự, Kỹ năng soạn thảo văn bản tư vấn pháp luật (Kỹ năng thực hành 2), Luật công ty, Pháp luật trọng tài thương mại, Luật thuế, Luật cạnh tranh.
Các môn học tự chọn 12 Luật hôn nhân và gia đình, Luật ngân hàng, Luật phá sản, Luật tố tụng hành chính, Luật biển, Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính, Lãnh thổ quốc gia và biên giới Việt Nam, Các hợp đồng thông dụng, Luật môi trường, Nghiệp vụ thực hành thuế.
Kiến thức chuyên ngành 16 - Chuyên ngành Luật Kinh tế
+ Bắt buộc: Pháp luật về mua bán, sáp nhập công ty, Pháp luật về xúc tiến thương mại, Luật chứng khoán.
+ Tự chọn: 10/16 tín chỉ (Pháp luật thi hành án dân sự, Pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng, Giải quyết xung đột pháp luật trong tư pháp quốc tế, Hợp đồng lao động và giải quyết tranh chấp lao động, Pháp luật kinh doanh bảo hiểm, Thủ tục đăng ký quyền sở hữu công nghiệp, Pháp luật kinh doanh bất động sản, Tập quán thương mại quốc tế).
- Chuyên ngành Luật Dân sự
+ Bắt buộc: Pháp luật thi hành án dân sự, Hợp đồng lao động và giải quyết tranh chấp lao động, Pháp luật về công chứng và giao dịch bảo đảm.
+ Tự chọn: 10/12 tín chỉ (Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng, Pháp luật kinh doanh bảo hiểm, Pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng, Thủ tục đăng ký quyền sở hữu công nghiệp, Nghiệp vụ thư ký tòa dân sự, Tập quán thương mại quốc tế).
- Chuyên ngành Luật kinh doanh quốc tế: + Bắt buộc: Tập quán thương mại quốc tế, Công ước Viena về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, Luật hàng hải và vận tải đường biển, Thanh toán quốc tế, Tập quán thương mại quốc tế.
+ Tự chọn: 6/10 tín chỉ (Giải quyết xung đột pháp luật trong tư pháp quốc tế, Đầu tư quốc tế, Lễ tân ngoại giao, Pháp luật quốc tế về sở hữu trí tuệ, Nghiệp vụ lãnh sự).
- Chuyên ngành Luật Hình sự
+ Bắt buộc: Luật tố tụng hình sự chuyên sâu, Luật hình sự chuyên sâu.
+ Tự chọn: 8/16 tín chỉ (Tâm lý học tư pháp, Kỹ năng soạn thảo văn bản tố tụng hình sự, Thi hành án hình sự, Tâm thần học tư pháp, Nghiệp vụ thư ký tòa án, Giám định pháp y, Hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự, Khoa học điều tra hình sự).
2.3 Tập sự nghề nghiệp 4 - SV thực hiện từ 2- 4 tháng làm việc tập sự tại các cơ quan tư pháp hoặc các doanh nghiệp.
- Thi kỳ thi kỹ năng thực hành chuyên môn.
2.4 Môn tốt nghiệp 6 SV làm khóa luận hoặc tham gia học các môn thay thế tốt nghiệp.


3. Chuẩn đầu ra

      Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật sẽ đạt được các kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp quan trọng như sau:

 • Kỹ năng tin học: Chứng chỉ tin học MOS quốc tế (750 điểm); Vận dụng thành thạo các ứng dụng tin học trong công việc; sử dụng tốt các phần mềm hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học quản trị (SPSS, EVIEWS…).
 • Kỹ năng ngoại ngữ: IELTS 5.0 (hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương)
 • Kỹ năng mềm: Kỹ năng viết và trình bày; kỹ năng giao tiếp: có khả năng thuyết trình; khả năng giao tiếp, tư vấn cho các đối tượng khác nhau; Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm; khả năng xây dựng và phát triển mối quan hệ với tập thể; Kỹ năng đàm phán thương lượng;
 • Kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp:
  • Hiểu, biết và ứng dụng về ngành Luật và chuyên môn Luật học: Nhận diện hệ thống pháp luật và văn bản pháp luật để đánh giá những vấn đề pháp lý cơ bản trong thực tiễn công việc; Nắm vững các nguyên tắc và kiến thức cơ bản về những quan hệ dân sự - kinh tế, về cấu thành tội phạm và về pháp luật quốc tế.
  • Khả năng phân tích, đánh giá, tìm kiếm, xử lý hệ thống các văn bản pháp lý phục vụ thực hành nghề luật: tư vấn, tranh luận, tranh tụng các vấn đề pháp lý; Tư vấn các giải pháp về vấn đề pháp lý cơ bản trong môi trường công việc; Tự học và tự nghiên cứu các vấn đề xã hội và pháp lý thực tiễn.
  • Có khả năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm, làm việc độc lập; Có khả năng (Ability) quản lý thời gian và nguồn lực hiệu quả.
  • Có ý thức tuân thủ pháp luật trong cuộc sống và trong công việc; Có ý thức về tác phong nghề nghiệp.

4. Triển vọng nghề nghiệp

      Sinh viên tốt nghiệp chương trình cử nhân Luật có thể làm việc tại các vị trí như:

 • Tư vấn pháp luật trong các đơn vị kinh tế thuộc các thành phần kinh tế;
 • Làm việc với tư cách luật sư độc lập (sau khi tốt nghiệp thêm chứng chỉ đào tạo luật sư và có giấy phép hành nghề luật sư);
 • Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục;
 • Chuyên gia tư vấn cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước;
 • Chuyên viên tại các cơ quan nhà nước, làm việc tại các cơ quan tư pháp như Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các cấp, thi hành án… Tại tòa án, người học có cơ hội làm việc với tư cách thư ký tòa để phát triển thành thẩm phán trong các lĩnh vực như kinh tế, dân sự, lao động…