Nhảy đến nội dung
x

Tuyển dụng nhân sự tại FPT Khánh Hòa

Công ty CP Viễn thông FPT – Chi nhánh Khánh Hòa cần tuyển dụng nhân sự như sau:

1. Nhân viên Kỹ Thuật dịch vụ Viễn Thông: Số lượng : 20 Nam

2. Nhân viên Kinh Doanh dịch vụ Viễn Thông: Số lượng : 20 Nam

3. Nhân viên thu phí DV Internet và truyền hình: Số lượng : 4 Nam/Nữ

4. Sinh viên thực tập: Số lượng : 20 Nam

Xem chi tiết.