Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc điều chỉnh hình thức tuyển sinh chuyên ngành Luật kinh tế

Nội dung điều chỉnh như sau:

- Chuyên ngành tuyển sinh: Luật kinh tế

- Mã chuyên ngành: 8380107

- Phương thức tuyển sinh: xét tuyển

- Điều kiện xét tuyển:

  • Về văn bằng: phải đúng tên ngành tốt nghiệp đại học trong mục 4.1(trong file thông báo chi tiết)
  • Nếu không đủ điều kiện miễn tiếng Anh, phải thi. Lệ phí dự tuyển: 750.000đồng
  • Hồ sơ nộp dự tuyển mục 5.2, lưu ý bắt buộc có thêm 2 thư: Thư xin ứng tuyển và Thư giới thiệu.

Xem thông báo chi tiết tại đây.

Tải thư ứng tuyển.

Tải thư giới thiệu.