Nhảy đến nội dung
x

Thông báo kiểm tra tiếng Anh đầu vào dành cho tân sinh viên khóa 22 đại học chính quy

Bộ phận đào tạo thông báo lịch thi tiếng Anh đầu vào dành cho khóa 22 năm học 2018-2019 nhập học đợt 1 và đợt 2.

Xem lịch thi chi tiết tại đây.