Nhảy đến nội dung
x

Thông báo gia hạn thời gian đăng ký ôn thi cho tuyển sinh thạc sĩ đợt tháng 12/2018

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo gia hạn thời gian đăng ký ôn thi đợt tuyển sinh thạc sĩ tháng 12/2018 đến hết ngày 15/10/2018 (thời gian cũ 25/09/2018).

Trân trọng!