Nhảy đến nội dung
x

Lịch sinh hoạt công dân năm học 2018 – 2019 đợt 2

1. Thời gian:

 • Từ ngày 04/09/2018 đến 07/09/2018
 • Thời gian tập trung:

          + Ca sáng:      tập trung 07h00

          + Ca chiều:    tập trung 13h00

2. Nhóm:

 • Nhóm 01: Sinh viên Khóa 22 các ngành Luật, Kế Toán, Ngôn ngữ Anh.
 • Nhóm 02: Sinh viên Khóa 22 các ngành Quản trị kinh doanh (Marketing và NHKS)
 • Nhóm 03: Sinh viên Khóa 22 nhập học đợt bổ sung.

3. Lưu ý:

 • Sinh viên phải có mặt tại địa điểm sinh hoạt trước 15 phút trước khi diễn ra buổi sinh hoạt.
 • Sinh viên chỉ được mang giày sandal, thể thao, đế mềm hoặc bằng.
 • Không được ăn, uống trong hội trường, các phòng học.
 • Sinh viên chấp hành đúng nội quy giảng đường.
 • Sinh viên đến trễ so với thời gian tập trung sẽ không được vào.
 • Các sinh viên đi theo đúng nhóm theo lịch sinh hoạt.
 • Vì quyền lợi của sinh viên, sinh viên tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt theo lịch để điểm danh. Trường hợp sinh viên không chấp hành sẽ bị xử lý theo quy chế công tác sinh viên.
 • Sinh viên đọc, tìm hiểu nội quy, quy chế và các quy định của Trường trong cổng thông tin sinh viên.

Lịch sinh hoạt chi tiết sinh viên xem tại đây.