Nhảy đến nội dung
x

Danh sách sinh viên khóa 22 được chấp nhận ở Ký túc xá đợt xét ngày 7 tháng 8 năm học 2018-2019

Ban quản lý Kí túc xá thông báo danh sách sinh viên khóa 22 được chấp nhận ở Kí túc xá đọt xét ngày 07 tháng 08 năm 2018

Xem chi tiết danh sách tại đây.