Nhảy đến nội dung
x

Danh sách kiểm tra Tiếng anh (đợt 3 + đợt 4) ngày 30/08/2018

LỊCH THI ĐẦU VÀO TIẾNG ANH KHÓA 22 NĂM HỌC 2018-2019
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
               
Ngành SS Thứ Ngày thi Buổi Giờ thi Phòng Ghi chú
Kế toán - Luật 32 5 30/08/2018 Chiều 13h30 A103 Đợt 3
Marketing  34 5 30/08/2018 Chiều 14h30 A103 Đợt 3
Nhà hàng khách sạn - Luật 38 5 30/08/2018 Chiều 15h30 A103 Đợt 3 + 4
Kế toán 31 5 30/08/2018 Chiều 16h30 A103 Đợt 3 + 4
               
Ghi chú: Sinh viên có mặt trước giờ thi 30 phút, khi vào phòng thi sinh viên mang theo CMND.
             Thí sinh nhập học tại TPHCM đã thi tiếng anh đầu vào thì không thi tại Nha Trang.
            
Danh sách kiểm tra Tiếng anh ngày 30/08/2018 (đợt 3, 4)
               
STT MSSV Họ và tên Lớp Ngành Ngày và giờ thi Phòng Thi
1 21800419 Lê Thị Khánh Linh 18020161 Kế toán 13h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
2 21800420 Nguyễn Đình Long 18020161 Kế toán 13h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
3 21800421 Nguyễn Phương Ngân 18020161 Kế toán 13h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
4 21800422 Nguyễn Ánh Ngọc 18020161 Kế toán 13h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
5 21800423 Trần Bảo Ngọc 18020161 Kế toán 13h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
6 21800424 Trần Thị Quyên 18020161 Kế toán 13h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
7 21800426 Lê Thanh Sương 18020161 Kế toán 13h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
8 21800427 Võ Thị Ngọc Sương 18020161 Kế toán 13h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
9 21800430 Trần Phương Thúy 18020161 Kế toán 13h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
10 21800431 Ngô Thị Long Xuân 18020161 Kế toán 13h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
11 E1800452 Lê Thị Hoài An 180E0161 Luật 13h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
12 E1800453 Bùi Thục Anh 180E0161 Luật 13h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
13 E1800456 Trần Văn Đức 180E0161 Luật 13h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
14 E1800457 Dương Quang Duy 180E0161 Luật 13h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
15 E1800459 Phạm Khang Hân 180E0161 Luật 13h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
16 E1800462 Phí Ngọc Hùng 180E0161 Luật 13h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
17 E1800463 Nguyễn Văn Hữu 180E0161 Luật 13h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
18 E1800465 Trần Thị Hải Lam 180E0161 Luật 13h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
19 E1800466 Phan Hải Long 180E0161 Luật 13h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
20 E1800471 Trần Kim Thảo Nguyên 180E0161 Luật 13h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
21 E1800473 Bùi Quỳnh Như 180E0161 Luật 13h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
22 E1800474 Bùi Thị Như 180E0161 Luật 13h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
23 E1800475 Phạm Thị Hồng Nhung 180E0161 Luật 13h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
24 E1800478 Nguyễn Thị Lệ Quyên 180E0161 Luật 13h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
25 E1800480 Lê Thị Diễm Quỳnh 180E0161 Luật 13h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
26 E1800481 Trần Minh Sơn 180E0161 Luật 13h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
27 E1800345 Võ Dương Thanh 180E0161 Luật 13h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
28 E1800483 Đỗ Thu Thảo 180E0161 Luật 13h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
29 E1800484 Hoàng Vinh Thiện 180E0161 Luật 13h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
30 E1701647 Phạm Quang Thuận 180E0161 Luật 13h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
31 E1800487 Trần Văn 180E0161 Luật 13h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
32 E1800486 Nguyễn Minh Long 180E0161 Luật 13h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
33 71801549 Phan Nguyễn Vân Anh 18070461 Marketing 14h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
34 71801551 Trần Thị Ngọc Ánh 18070461 Marketing 14h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
35 71801552 Ngô Văn Anh Hoài Bảo 18070461 Marketing 14h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
36 71801553 Trần Nha Bảo 18070461 Marketing 14h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
37 71801556 Nguyễn Ngọc Diệp 18070461 Marketing 14h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
38 71801557 Trần Tuấn Định 18070461 Marketing 14h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
39 71801558 Nguyễn Mỹ Duyên 18070461 Marketing 14h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
40 71801564 Trần Thị Huệ 18070461 Marketing 14h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
41 71801565 Trịnh Duy Hưng 18070461 Marketing 14h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
42 71801566 Nguyễn Hoàng Lam 18070461 Marketing 14h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
43 71801567 Đồng Thị Hồng Liên 18070461 Marketing 14h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
44 71801569 Trần Lương Bảo Long 18070461 Marketing 14h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
45 71801572 Trần Ngô Yến My 18070461 Marketing 14h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
46 71801579 Hồ Ngọc Nguyên 18070461 Marketing 14h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
47 71801580 Nguyễn Thị Nguyên 18070461 Marketing 14h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
48 71801583 Nguyễn Phạm Thị Hà Nhi 18070461 Marketing 14h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
49 71801584 Trần Thanh Yến Nhi 18070461 Marketing 14h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
50 71801588 Phan Thị Lâm Oanh 18070461 Marketing 14h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
51 71801593 Nguyễn Thị Thanh Quy 18070461 Marketing 14h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
52 71801594 Nguyễn Ngọc Kim Quyên 18070461 Marketing 14h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
53 71801595 Lê Vy Quỳnh 18070461 Marketing 14h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
54 71801596 Nguyễn Thị Lệ Quỳnh 18070461 Marketing 14h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
55 71801600 Nghiêm Phương Thảo 18070461 Marketing 14h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
56 71801601 Hồ Ngọc Thiện 18070461 Marketing 14h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
57 71801604 Đỗ Thị Thu Tình 18070461 Marketing 14h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
58 71801605 Nguyễn Phương Trâm 18070461 Marketing 14h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
59 71801606 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 18070461 Marketing 14h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
60 71801607 Nguyễn Thị Thùy Trang 18070461 Marketing 14h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
61 71801608 Phạm Thị Trang 18070461 Marketing 14h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
62 71801611 Nguyễn Văn 18070461 Marketing 14h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
63 71801614 Cao Minh Cát Tường 18070461 Marketing 14h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
64 71801615 Nguyễn Thị Tuyết 18070461 Marketing 14h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
65 71801618 Nguyễn Trần Việt 18070461 Marketing 14h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
66 71800596 Trần Thị Kim Anh 18070461 Marketing 14h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
67 71801626 Huỳnh Võ Kiều Diễm 18070561 NHKS 15h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
68 71801628 Phạm Quang Đức 18070561 NHKS 15h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
69 71801634 Đỗ Thị Xuân Hồng 18070561 NHKS 15h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
70 71801640 Nguyễn Diệu Linh 18070561 NHKS 15h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
71 71801641 Võ Củng Lợi 18070561 NHKS 15h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
72 71801642 Ung Bửu Phan Long 18070561 NHKS 15h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
73 71801644 Hà Thị Thu My 18070561 NHKS 15h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
74 71801645 Đỗ Thị Kim Ngân 18070561 NHKS 15h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
75 71801648 Nguyễn Ngọc Nghĩa 18070561 NHKS 15h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
76 71801649 Lê Võ Hoài Ngọc 18070561 NHKS 15h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
77 71801650 Nguyễn Hoàng Kim Nguyên 18070561 NHKS 15h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
78 71801651 Hồ Lê Phi Nhung 18070561 NHKS 15h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
79 71801703 Trương Thị Kiều Oanh 18070561 NHKS 15h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
80 71801652 Kiều Nguyễn Tấn Phát 18070561 NHKS 15h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
81 71801653 Trần Thị Ngọc Phúc 18070561 NHKS 15h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
82 71801654 Nguyễn Thị Thu Phương 18070561 NHKS 15h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
83 71801657 Ngô Tiến 18070561 NHKS 15h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
84 71801663 Lê Thị Bích Thủy 18070561 NHKS 15h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
85 71801667 Tô Thị Ngọc Trâm 18070561 NHKS 15h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
86 71801669 Nguyễn Thị Thùy Trang 18070561 NHKS 15h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
87 71801671 Đỗ Thị Thanh Tuyền 18070561 NHKS 15h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
88 71801672 Nguyễn Hoàng Hải Yến 18070561 NHKS 15h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
89 71801673 Phạm Thị Yến 18070561 NHKS 15h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
90 71801154 Nguyễn Thế Gia Quân 18070561 NHKS 15h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
91 E1801648 Nguyễn Hoài Dương 180E0161 Luật 15h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
92 E1801649 Trương Thị Ngọc Hân 180E0161 Luật 15h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
93 E1801651 Thái Trung Hiếu 180E0161 Luật 15h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
94 E1801652 Ngọ Duy Khánh 180E0161 Luật 15h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
95 E1801653 Nguyễn Nhật Khuyên 180E0161 Luật 15h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
96 E1801660 Nguyễn Thanh Nhàn 180E0161 Luật 15h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
97 E1801661 Nguyễn Thị Tiểu Ny 180E0161 Luật 15h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
98 E1801663 Phạm Thị Sen 180E0161 Luật 15h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
99 E1801664 Phạm Minh Tâm 180E0161 Luật 15h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
100 E1801665 Hồ Trần Nguyên Thục 180E0161 Luật 15h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
101 E1801669 Phạm Tứ 180E0161 Luật 15h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
102 E1801670 Phạm Ngọc Bảo Uyên 180E0161 Luật 15h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
103 E1801671 Trần Thị Ý Vy 180E0161 Luật 15h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
104 E1801691 Nguyễn Quỳnh Thảo Trân 180E0161 Luật 15h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
105 21800616 Đặng Thị Bình 18020161 Kế toán 16h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
106 21800617 Nguyễn Thị Hồng  Hạnh 18020161 Kế toán 16h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
107 21800618 Nguyễn Minh Hiếu 18020161 Kế toán 16h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
108 21800621 Lê Quang Huy 18020161 Kế toán 16h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
109 21800622 Cao Thị Thu Lài 18020161 Kế toán 16h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
110 21800623 Hà Nguyễn Bảo Linh 18020161 Kế toán 16h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
111 21800624 Nguyễn Thị Linh 18020161 Kế toán 16h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
112 21800625 Trần Thị Linh 18020161 Kế toán 16h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
113 21800627 Lê Thị Vân Ly 18020161 Kế toán 16h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
114 21800628 Nguyễn Thị Ngọc 18020161 Kế toán 16h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
115 21800629 Ngô Thị Đoan Mẫn 18020161 Kế toán 16h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
116 21800631 Đoàn Ái Ngọc 18020161 Kế toán 16h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
117 21800632 Dương Nữ Bảo Ngọc 18020161 Kế toán 16h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
118 21800634 Hà Yến Nhi 18020161 Kế toán 16h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
119 21800635 Phạm Thị Quỳnh Phương 18020161 Kế toán 16h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
120 21800636 Trương Đức Quang 18020161 Kế toán 16h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
121 21800637 Trần Thị Như Quỳnh 18020161 Kế toán 16h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
122 21800638 Từ Ngọc Như Quỳnh 18020161 Kế toán 16h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
123 21800639 Hồ Thị Sen 18020161 Kế toán 16h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
124 21800640 Nguyễn Thị Minh Tâm 18020161 Kế toán 16h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
125 21800642 Trần Thị Thanh Thảo 18020161 Kế toán 16h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
126 21800644 Đậu Thị Minh Thư 18020161 Kế toán 16h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
127 21800645 Trần Thị Thanh Thúy 18020161 Kế toán 16h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
128 21800647 Trần Tiến 18020161 Kế toán 16h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
129 21800648 Phạm Hữu Tỉnh 18020161 Kế toán 16h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
130 21800649 Phan Thị Bích Trâm 18020161 Kế toán 16h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
131 21800650 Nguyễn Thùy Trang 18020161 Kế toán 16h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
132 21800652 Hà Mỹ Trinh 18020161 Kế toán 16h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
133 21800654 Bùi Thị Tuyết 18020161 Kế toán 16h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
134 21800656 Nguyễn Thị Phương Uyên 18020161 Kế toán 16h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)
135 21800657 Nguyễn Thị Tố Uyên 18020161 Kế toán 16h30-30/08/2018 A103 (tầng 1)