Nhảy đến nội dung
x

Chương trình đào tạo ngắn hạn năm 2018

SDTC là trung tâm nghiên cứu ứng dụng trực thuộc trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP. Hồ Chí Minh). SDTC có sứ mạng nâng cao năng lực làm việc cho các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đoàn thể, tổ chức chính phủ và phi chính phủ, các trường Đại học… thông qua các dịch vụ tư vấn và đào tạo. Trong giai đoạn phát triển hiện nay, việc nâng cao năng lực và kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên được các doanh nghiệp, cơ quan,… đặc biệt quan tâm. Với phương châm chuyển tải kiến thức gắn liền với thực tiễn, học đi đôi với hành, lấy học viên làm trọng tâm, SDTC trân trọng giới thiệu đến Quý cơ quan các “Chương trình đào tạo ngắn hạn năm 2018” đang rất được các cơ quan thường xuyên phối hợp tổ chức đào tạo cho cán bộ, nhân viên.

Mời quý cơ quan xem chi tiết trong các file đính kèm:

Thư ngỏ.

Chiêu sinh khoá học “Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm”.

Chiêu sinh các khoá học “Hành nghề môi giới bất động sản” và “Điều hành sàn giao dịch bất động sản”.