Nhảy đến nội dung
x

Câu lạc bộ VOVINAM

Câu lạc bộ VOVINAM

CLB-Vovinam.jpgCLB-Vovinam2.jpg

Thời gian học: Từ 18g00 - 20g00 các buổi tối (Thứ Hai - Thứ Tư - Thứ Sáu)

Liên hệ: thầy Sơn - ĐT: 0905273357