Nhảy đến nội dung
x

Câu lạc bộ Võ cổ truyền

Câu lạc bộ Võ cổ truyền

CLB-VoCotruyen1.jpgCLB-VoCotruyen2.jpg

Thời gian học: Từ 18g00 - 19g30 các buổi tối (Thứ Ba - Thứ Năm - Thứ Bảy)

Liên hệ: cô Vui - ĐT: 0986852807