Nhảy đến nội dung
x

Buổi tham quan doanh nghiệp của sinh viên ngành Marketing năm 2018

Ngày 10/03/2018, Trường Đại học Tôn Đức Thắng – Phân hiệu Nha Trang đã tổ chức cho sinh viên ngành Marketing khóa 21 Tham quan doanh nghiệp. Địa điểm tham quan là Công ty Cổ phần Cà Phê Mê Trang.

Tham gia buổi tham quan có sự hiện diện của Cô Lê Thị Thúy Phượng - Giảng viên ngành Marketing trường Đại học Tôn Đức Thắng, Thầy Nguyễn Tiến Thanh, Thầy Lê Hoàng Long và sinh viên ngành Marketing khóa 21 đang theo học tại trường.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Metrang1.jpg
Metrang2.jpg
Metrang3.jpg
Metrang4.jpg
Metrang5.jpg