Nhảy đến nội dung
x
Lịch học GDQP học phần 3 khóa 22 năm học 2018-2019

Bộ phận đào tạo thông báo lịch học Giáo dục Quốc phòng dành cho khóa 22 năm học 2018-2019.

Sinh viên vui lòng xem chi tiết tại đây.

Lịch học trực tuyến đợt 3 học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

Đã có lịch học trực tuyến đợt 3 học kỳ 2 năm học 2017 - 2018.

Các em hãy theo dõi và đi học đúng giờ.

Nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ phòng đào tạo.

Xem chi tiết.

Subscribe to Thời khóa biểu