Nhảy đến nội dung
x
Lịch thi GDQP học phần 3 khóa 22 năm học 2018-2019

Bộ phận đào tạo thông báo lịch thi Giáo dục Quốc phòng dành cho khóa 22 năm học 2018-2019.

Sinh viên vui lòng xem chi tiết tại đây.

Thông báo kiểm tra tiếng Anh đầu vào dành cho tân sinh viên khóa 22 đại học chính quy

Bộ phận đào tạo thông báo lịch thi tiếng Anh đầu vào dành cho khóa 22 năm học 2018-2019 nhập học đợt 1 và đợt 2.

Xem lịch thi chi tiết tại đây.

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

Đã có lịch thi cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2017 - 2018.

Nếu có thắc mắc các em vui lòng liên hệ với phòng đào tạo.

Xem chi tiết.

Subscribe to Lịch thi