antalya escort antalya escort antalya escort
Những danh hiệu cao quý của Bác Tôn
Bạn đang xem: Trang chủ Giới thiệu Chủ tịch Tôn Đức Thắng Những danh hiệu cao quý của Bác Tôn

Tuyển sinh

tuyen sinh2
tuyen sinh

Những danh hiệu cao quý của Bác Tôn


Năm 1955: được Ủy ban Giải thưởng hòa bình quốc tế Lênin tặng giải thưởng Lênin “Vì hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc”
Năm 1958: được Quốc hội và Hồ Chủ Tịch tặng thưởng Huân chương Sao Vàng
Năm 1967: được Đoàn Chủ tịch Xô viết tối cao Liên Xô tặng thưởng Huân chương Lênin về những hành động cách mạng của Bác Tôn góp phần vào cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền Xô viết trong thời kỳ nội chiến
Năm 1978: được Đoàn Chủ tịch Xô viết tối cao Liên Xô tặng thưởng Huân chương Cách mạng Tháng Mười để ghi nhận công lao đóng góp to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng vào việc phát triển và củng cố tình hữu nghị anh em, hợp tác về mọi mặt giữa Việt Nam – Liên Xô.
Năm 1978: Đoàn chủ tịch Quốc hội Mông Cổ, tặng thưởng Huân chương Xu-khechương Xu-khê Ba-to, huân chương cao quý nhất của Mông Cổ, để ghi nhận công lao to lớn của Chủ tịch đã cống hiến cho sự nghiệp hòa bình, hữu nghị và chủ nghĩa xã hội của các dân tộc; trong việc củng cố tình hữu nghị anh em giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Mông Cổ.
Nguồn: Lịch Sử Việt Nam