Nhảy đến nội dung
x
Câu lạc bộ Võ cổ truyền

Câu lạc bộ Võ cổ truyền

CLB-VoCotruyen1.jpgCLB-VoCotruyen2.jpg

Thời gian học: Từ 18g00 - 19g30 các buổi tối (Thứ Ba - Thứ Năm - Thứ Bảy)

Câu lạc bộ VOVINAM

Câu lạc bộ VOVINAM

CLB-Vovinam.jpgCLB-Vovinam2.jpg

Thời gian học: Từ 18g00 - 20g00 các buổi tối (Thứ Hai - Thứ Tư - Thứ Sáu)

Câu lạc bộ AIKIDO

Câu lạc bộ AIKIDO

CLB-Aikido1.jpgCLB-Aikido2.jpg

Thời gian học: Từ 17g30 - 19g00 các buổi tối (Thứ Ba - Thứ Năm - Thứ Bảy)